Monday, May 10, 2010

खोज्दैछ.....

एक जीवन्त आत्मा
दुबै तिर बन्द बाटो

अन्धो निर्देशन ,
रित्तो पेट,

अनि,
नांगो खुट्टामा

जिगीषा,
अध्यारो रातमा
टल्काउदै आँखा
तलाशीरहेछ

एक सुन्दर सपना!!