Friday, December 7, 2012

नियम भित्रै त् बाधिन्छ!!

ठोक्किएर बतास

पहाड कहाँ थर्किन्छ

वेग बरु मन्द भै

बतास उल्टो फर्किन्छ!छ वेगवान सागर

न हुन्छ थोपा मापन

जति उर्लिन्छ छाल भै

न रुक्न सकी फर्किन्छ!उडछ चरा स्वतन्त्र भै

आकाश खुल्ला देख्दछ

घुमेर फेरी गुड मै

नियम भित्रै त् बाधिन्छ!!